የማለዳ ወግ …ወንድሜ ጋዜጠኛና ደራሲ መጽሐፈ ሲራክ ሲታወስ! /ነቢዩ ሲራክ/

የማለዳ ወግ …ወንድሜ ጋዜጠኛና ደራሲ መጽሐፈ ሲራክ ሲታወስ! /ነቢዩ ሲራክ/

ህዳር 9 ቀን 2009 ዓም

* ላበረከተውን አስተዋጽኦ ወንድሜን በክብር አስበዋለሁ

በልጅ የጎልማሳነት እድሜ እንደ አባት እያስተማረ የሀገር ፍቅር ስሜትና ወኔን በነፍሴ የዘራልኝ ፣ ጋዜጠኝነቱን እንድከተል የመሰረት ድንጋይ የሆንነው ወንድሜ ከሞቱ 14 ዓመተት ሆነውታልና ህይዎቱ ያለፈችነት ህዳር ሚካኤል ሲነጣ ሱሔድ ሁሌን እንደማደርገው በክብር አወሳው ዘንድ የነፍስ ስጋ ነገር ሆኖብኛል.!

ወንድም መጽሐፈ ዛሬ በልጆቸ ደምቄ ከሚያየኝ በላይ ላወረሰኝ ሙያ የሰጠሁትን ክብርና የምከተለውን ነፍሴ የፈቀደችው መንገድ ቢመለከት ምንኛ በተደሰተ ስል መንፈሳዊ ቅናትና የማይጨበጥ ምኞት አለኝ ፣ ጨንቆኝ ይህን አልኩ እንጅ አፈሩ ይቅለለውና እሱ ከአጠገባችን የለም ከሁሉም እንዲያየው የምፈልገው አሁን አሁን ጋዜጠኝነት ለህለከና ተገዥ ሆነው ካልሰሩት ገንዘብና ዝና ለማግኘት ፣ የገቢ ምንጭ ማግኛ ሲሆን ለመኖር ተብሎ ሲሰራ ያረክሰል የምለውን የእውነት ሚስጥር አብራርቸ ብገገልጽለት ፣ የሀሳን ሙግት ካመጣ ልሞግተው ነፍሴ መሻቷ ያለነገር አይደልም ! …

ጋዜጠኝነት ዘር ፣ ሐይማኖት የማይለይ ሙያ ነው … ጋዜጠኝነት ሚዛናዊ መሆን ብቻ ሳይሆን ከእውነት ጋር ማደር ነው …ጋዜጠኝነት የግለሰብ እስከ ማህበረሰብ ድምጽ የሁሉም እውነት ማስተላለፊያ መግለጫ መሳሪያ ነው … ጋዜጠኝነት ከምንም በላይ ያዩትን እውነት የማስተላለፍ የህሊና ፍርድ መስጫ መሰሪያም ነው…ጋዜጠኝነት የተበዳይ ድምጽ ማስተጋቢያ ብርቱ መሳሪያ ነው …

እናም እየዋሹ ፣ እየቀጠፉና እየፈሩ ጋዜጠኝነት ሙያን ይቆሽሻል … ጋዜጠኝነት የገዥዎች የመጨቆኛ መሳሪያ ፣ ማባበያ እና መጨቆኛ ስውር መሳሪያ ሲሆን ይረክሳል …ጋዜጠኝነት የአንድነት ህብረት ጸር የሆነው የግለኝነት ግነት ማንጸባረቂያ ፣ የዘር ፣ ጎጥ አምላኪዎች መከፋፈያ ሲሆን ሀገር ያጠፋልና ክፉ መሳሪያ ይሆናል …

አቅሙ ለፈቀደ … ጋዜጠኝነትና አድር ባይነት አብረው አይሄዱም ብዬ አምናለሁ ! አድርባይነትን ለመቀበል ለተዘጋጄ ነፍስ ሙያው የስጋ ማደሪያ መሆኑ ብቻ ከመሆን አልፎ የከበደ ጉዳት አለው ! ጋዜጠኝነት የእውነተኛው አለም ፣ የከባቢውና ማህበራዊ ኑሮው ነጸብራቅ መሆን ያለበት ሙያ ነው ፣ ጋዜጠኛው ከራሱ አልፎ የሌላውን ሀሳብ ፣ ስሜት ና ፍለጎት መጻፍና መናገር የሚችል ዜጋ የዜግነት ድርሻን ለመወጣት የሚሰራው ስራ እንጅ የገቢ መጋፈፊያ ባይሆን ሁሌም።እመርጣለሁ! በአንጻሩ አለም የእውነቱን መረጃ የመቀበል እዝነ ክቦና ቢኖረው አለማ ችን በአጭር ጊዜ በቀናች ነበር እላለሁ !

ጋዜጠኝነት የመንፈስ እርካታ ጥግ ማድረሻ ፣ ከህሊና ወቀሳ መዳኛ ፣ የተጎዳ ህመም ማከሚያ የተከበረ ሙያ የሚል እምነቴ ስለመሆኑ ከሟች ወንድም አስተማሪ አባቴ ጋር የመሞገት መንፈሳዊ ፍለጎት አለኝ ፣ ከጋዜጠኛው ወንድሜና አባቴ ጋር ማድረግ የምፈልገው ውይይት በአዕምሮ የመጣው ስለ እወነት አድሮ ለእናት ሀገሩና ለወገኑ ያበረከተውን አስተዋጽኦ በክብር እያስታወስኩ ነበር !

አዎ ፣ የቀደሙ ስራዎቹን በውል ያስቀመጠ ወንድሜን ሰነዶች አደራጅቸ ለህዝብ የማቅረቡ ህልም በውስጤ ቢኖርም የገንዘብ ሳይሆን መረጃው ካለበት ቦታ የመድረስ አቅሙ የለኝምና እነሆ የማስታውሰው በደረቁ ነው በጋዜጠኝነት ዘመኑ ያለፈባቸውን አይረሴ የህይዎት መንገድ ለህዘብ ለመቅረብ አቅሙ ያላቸው ወገኖቸ ደግሞ ሶስቱን ጉልቻ ለመጠገን ደፋ ቀና ሲሉ ጊዜ የላቸውም ይመስለኛል ! እኔ ግን ቀጣይ ህልሜ የጋዜጠኛና ደረሲ ወንደሜን ስራዎች ሰበስቤ ለቀሪው ትውልድ የማስተላለፍ ህልሜ አልጠፋም !

ብቻ ሰነዶች መድብል ሆነው ቀረቡ አልቀረቡ መጽሐፈ ሲራክ በምና ውቀው ዘንድ ክብሩ የገነነ ነው ፣ በዚያ ወቅት ኖራችሁ ስራውን በኢትዮ ጵያ ራዲዮና በለገዳዲ ራዲዮ የማለዳውን የእሁድ ጣፋጭ የጉዞ ፕሮ ግራምና መሳጭ ግጥሙን ያልሰማችሁ ፣ በአዲስ ዘመን በዛሬይቱ ኢትዮጵያና በቀሩት የህትመት ውጤቶች መጣጥፉን ላላነበባችሁ ለማ ታውቁ ለማስተዋወቅ እነሆ ዝካሬ መጽሐፈን ትጋበዛላችሁ ! ወንድሜ እንደ ስጋ ወንድምነቱ ሳይሆን እንደ ኩሩ የሀገር ባለውለታ ከዋዜማው እስከ እለተ ቀኑ ይታወሳል …የምወደው ሙያ አውራሽ ወንድሜ በዚህ የወንድሙ መድረክ ስሙ ከፍ ብሎ ስለሰራው ስራ ይመሰገናል ፣ በክብር ይታወሳል !

ክብር ለሚገባው ክብር ስሰጥ ኖሬያለሁና ወንድሜ ህይዎቱን ግብሯልና ክብር ሞገሱ አይቀርበትም ፣ እኔም ወንደሙን አሞካሸ ይሉኛል ብዬ በይሉኝታ ተጠርንፊ አላደላም ! ለሀገርና ለወገኑ በሙያው ሰርቶ ስላለፈው ሁሉ ታላቅ ክብር ይገባዋልና ክብር እሰጠዋለሁ !

ክብር ለሚገባው ክብር እሰጣለሁ !

ነፍስ ይማር ወንድም አለም

LEAVE A REPLY